Jan Jarlow, målare, Uddevalla

Stipendiat 2017

Styrelsens motivering: ”Jan Jarlow bosatt i Uddevalla  är en konstnär, som med stark integritet och en tillbakadragen framtoning, alltid skapat bilder av hög kvalitet och konstnärlig mognad. Med stor säkerhet och insikt bygger han hemlighetsfulla bilder i många lager olja där olika formelement och strukturer skapar en visuell harmoni i ett laddat bildrum. Han tillför samtidigt oro och energi med små fria precisa delar som besitter en märklig dynamik och kan förändra eller styra upp hela målningen. I en myllrande mångfald borrar han sig ner i mörkret och olika jordlager men missar ändå aldrig ljuset.”


Konstnärliga studier:

Konstfackskolan 1966-1970


Separatutställningar i urval:

Galleri Dr Glas, Stockholm, 1978
Uddevalla konsthall, 1979
Galleri Loftet, Malmö, 1979
Galleri Kavaletten, Uppsala, 1980
Galleri Dr Glas, Stockholm, 1981
Galleri Dr Glas, Stockholm, 1986
Konstfrämjandet, Göteborg, 1988
Konsthallen, Bohuslän Museum, 1994
Konst och Form, Uddevalla, 1994
Konsthallen Saltarvet, Fiskebäckskil, 2000
Bohusgalleriet, Uddevalla, 2010


Samlingsutställningar i urval:

Unga tecknare, Nationalmuseum 1970
Teckningsutställning Kulturhuset Stockholm 1986
Svenska målare, Kulturhuset Stockholm 1985
Bohusgalleriet, Uddevalla, 1993-2010


Representerad:

Moderna Museet, Stockholm
Göteborgs Konstmuseum
Statens Konstråd
Olika kommuner och landsting


Kontakt:

Jan Jarlow
Södra Hamngatan 16B
451 40 Uddevalla
Telefon: 0522-18714