Nen Arnell, textilkonstnär, Tjörn
Stipendiat 2007


Styrelsens motivering: "Nen Arnell är en väverska med ett nedtonat och lågmält uttryck. I hennes bilder blir årstidernas kretslopp avtryck och tecken, inslag i vävens grova struktur. Att hon dessutom oegennyttigt arbetar för konstens och sina kollegors möjligheter, gör henne än mer värdig det stipendium som bär Tore Kurlbergs namn. Nen Arnell kommer med stor sannolikhet finna genklang i Grèz, en by som präglas av lugnet och av husens och broarnas gråheter."


Konstnärliga studier:

Konstindustriskolan (HDK), textil, 1963-68
Konstindustriskolan (HDK), specialstudier i vävning,1968-69
Göteborgs Universitet, etnologi
Köpenhamns Universitet, ursprungsfolk och eskimologi


Utställningar:

Samlingsutställningar i urval:
Ett flertal samlingsutställningar med textilkonst,
bl.a. Nordisk Textiltrienal 1979-80, som visades
i alla de nordiska länderna
VMT visar Textil Konst 1994-95 samt flera andra
vandringsutställningar i Sverige i samma regi
Nordische Klang, Grefswald, Tyskland, 1997
Flera Bohussalonger och andra utställningar i
Bohuslän, 1994-2002
Årligen ställt ut på Tjörn tillsammans med fyra
andra tjörnkonstnärer och med samma grupp
ställt ut hos Malungs Konstförening 2000 och
hos Galleri Andreas i Falköping 2002
Deltagit i utställningar på Wågermanska Konst-
hallen i Skärhamn 2003, 2004 och 2005
Konstutställningen på Sundsby, Tjörn, 2006

Utställningar med 1-2 medutställare i urval:
Galleri Koch, Stenungsund, 1992
Tjörns Konstförening, 1996
Malungs Konstförenings Jubileumsutställning, 2003

Separatutställningar i urval:
Tjörns Kommun, 1984 och 1993
KC-Väst, Göteborg, 1986
Konsthantverkshuset, Göteborg, 1989
Qarqortoq Kulturhus, Grönland, 1992


Representerad:

Röhsska Museet, Göteborg
Stockholms Läns Landsting
Östergötlands Landsting
Hallands Landsting
Bohusläns Landsting
Tjörns Kommun
Stenungsunds Kommun
Malungs Kommun
Lysekils Kommun
Uddevalla Kommun
Inköpt av ett flertal konstföreningar och företag


Offentliga arbeten:

Skärhamns Tandpoliklinik, Tjörn
Munkedals Vårdhem, Munkedal
Lilldals Vårdcentral, Tjörn
Tjörns Kommunhus


Privata uppdrag:

Kungsbacka Sparbank
Sulisartut Höjskoliat, Qaqortoq
Estrellas Huvudkontor, Göteborg


Stipendier:

Statens konstnärsnämnd, resestipendium, 1980
Göteborgs Stads Kulturstipendium, 1982
Statens konstnärsnämnd, konstnärsersättning, 1982
Statens konstnärsnämnd, projektbidrag, 1983
Statens konstnärsnämnd, grundersättning, 1984-87
Otto och Charlotte Mannheimers Fond, 1985
Bohuslandstingets Kulturstipendium, 1991
Nordiskt Konstcentrums (nuv.Nifca) ateljestipendium på Grönland, 1992
Statens konstnärsnämnd, arbetstipendie, 1993
K. o G. Janssons Stipendium, Uddevalla Konstförening, 1996
E. o L. Philipssons Minnesfond, 1997
Konstnärstipendium från BUS-fonden, 1997
Statens konstnärsnämnd, visningsersättning, 1997-98
Tore och Märta Kurlbergs Minnesfond, 2007
Erhåller individuell visningsersättning från Statens
konstnärsnämnd och är berättigad till utställningsbidrag


Övrigt:

Har haft förtroendeuppdrag inom KRO och KR
Är konstrecensent för Bohusläningen


Kontaktinformation:

Adress: Olsby Västergård 17, SE-471 98 FAGERFJÄLL
Telefon: 0304- 66 23 33
E-post: nen.arnell@tele2.se


"Jag är väverska. Kunskapen inom mitt hantverk och material ger mig friheten att konstnärligt uttrycka mig i mina vävnader, genom dem förmedla känslor och erfarenheter. Vävteknikerna är mina penslar, garnerna min palett."