Yvonne Karlsson, grafiker, Tjörn
Stipendiat 2000

Styrelsens motivering: "Yvonne Karlsson är en lågmält sökande grafiker
med ett poetiskt, abstrakt formspråk. Stipendiet skall ge henne möjlighet
att exprimentera och utveckla sin grafik"


Konstnärliga studier:

Domens konstskola
Hovedskous målarskola


Utällningar:

Göteborgs Konsthall, 1994
Liljevalchs Konsthall, 1995
Galleri LL, Skärhamn, 1995*
Folkets Hus, Varberg, 1996
Tjörns kommunhus, Skärhamn, 1996*
Athenes magasin, Skärhamn, 1997
Galleri September, Göteborg 1997*
Landskrona Konsthall, 1998
Bohusgalleriet, Uddevalla, 1998
Athenes Magasin, Skärhamn, 1998
"Konverteringe
n", Karlsborg, 1998
Borealis, Stenungsund, 1999*
Grafik i Väst, Göteborg, 1999*
Galleri Koch, Stenungsund, 1999
Athenes Magasin, Skärhamn, 1999
Gerlesborgsskolan, 1999
Grafikens Hus, Mariefred, 1999
Lysekils Konsthall, 2000*
Galleri Koch, Stenungsund, 2000
Galleri Grönland, Malung, 2000
Athenes Magasin, Skärhamn, 2000
Existens, 2000
Nordens Bilder, Kungälv, 2000
Kerti Fallbergs Galleri, Dalsjöfors, 2001*
Wågermanska Konsthallen, Skärhamn, 2001*
Stampens Kvarn, Alingsås, 2001*
Galleri Koch, Stenungsund, 2001
Galleri Andreas, Falköping, 2002

* Separatutställningar


Representerad:

Statens Konstråd
Kommuner
Landsting


Stipendier:

Bohuslandstingets kulturstipendium, 1998
Tore och Märta Kurlbergs Minnesfond, 2000


Kontaktinformation:

Telefon: 0304-665422
Mobil: 0703-383719