Tore Kurlberg
1916 – 1998
_____________
Konstnären som föredrog att inte bli känd